Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

Rzymskokatolicka Parafia

  

  

 

 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 

Ważne informacje dotyczące przyjęcia sakramentu bierzmowania.

  1. Młodzież pragnąca się przygotować do przyjęcia sakramentu bierzmowania zgłasza się zasadniczo do swojej Parafii, tzn. tam gdzie mieszka i to właśnie tam odbywać się będzie ich przygotowanie do bierzmowania. W uzasadnionych wypadkach, chcąc się przygotować do bierzmowania w innej Parafii, prosi grzecznościowo proboszcza swojej Parafii o pisemną zgodę.
  2. Podstawą w przyjęciu sakramentu bierzmowania jest pragnienia zbliżania się do Boga, chęć rozwoju swojej relacji z Nim. Żeby to było możliwe, konieczne jest regularne spotykanie się z Bogiem w trakcie niedzielnej Eucharystii, comiesięczne praktykowanie spowiedzi świętej, dbałość o życie modlitewne.
  3. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu trwa 2 lata. Rozpoczyna się w 7 klasie szkoły podstawowej. Kandydat jest zobowiązany do uczestnictwa w mszach młodzieżowych, które mają miejsce w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00. W drugim roku przygotowania, czyli w 8 klasie podstawowej (bądź wygaszającej 3 gimnazjum) spotkania mają miejsce w 1 i 3 poniedziałek miesiąca. W pierwszy poniedziałek msza młodzieżowa + spotkanie w grupach, natomiast w 3 poniedziałek miesiąca spotkanie w grupach rozpoczynające się o godz. 19:00. Ponadto od marca w roku poprzedzającym bierzmowanie kandydaci rozpoczynają spotkania ogólne po mszy młodzieżowej.
  4. W ramach spotkań w grupie (około 15 w ciągu całego przygotowania) kandydat jest prowadzony do możliwości doświadczenia bożej miłości, poznania osoby Ducha Świętego, poznania różnych aspektów budowania relacji z Jezusem oraz jest prowadzony do zaangażowanie się w życie Kościoła (parafii).
  5. Zalecany jest również wyjazd weekendowy kandydatów, który jest kulminacyjnym punktem w drodze przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Tematem przewodnim wyjazdu rekolekcyjnego jest poznanie osobiste osoby i działania Ducha Świętego.
  6. Żeby rozpocząć przygotowanie, każdy z młodych ludzi najpierw wypełnia formularz internetowy znajdujący się na stronie naszej Parafii w zakładce Sakramenty/bierzmowanie i pisze kilka słów o sobie, swoich planach, marzeniach, swojej drodze wiary i prosi o przygotowanie do tego sakramentu. Pismo to kieruje do Proboszcza ks. Zdzisława Brzezinka. Jeżeli ktoś był ochrzczony poza parafią w Piotrowicach dołącza świadectwo chrztu (obowiązkowe). 

 

Formularz zgłoszeniowy dla bierzmowańców: [Kliknij]

 

 

BIERZMOWANIE W KATOWICKIEJ KATEDRZE pdf

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko