Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko

Rzymskokatolicka Parafia

  

Kaplica MB Częstochowskiej

 

 

W kaplicy sióstr służebniczek w Katowicach-Piotrowicach przybywa na Mszę świętą poranną, prawie codziennie 30 osób. Kochamy to miejsce modlitwy i całe otoczenie. Przed każdą Mszą świętą zbieramy się wcześniej, aby przygotować się do Eucharystii i modlić się pod przewodnictwem siostry w intencjach, które my i inni przynoszą na kartkach: prośby, podziękowania.

W kaplicy tej szczególne miejsce zajmuje bł. Edmund Bojanowski. Przez cały rok, obok obrazu i relikwii, co miesiąc pokazywały się wezwania z Litanii do bł. Edmun-da, które wyjaśniała siostra M. Kornelia i nasza przewodnicząca wspólnoty przez kilka minut w jedną z niedziel miesiąca. Jest tyle modlitwy do Boga za wstawien-nictwem bł. Edmunda Bojanowskiego, że niektórzy mówią o tej kaplicy, że jest ma-łym sanktuarium bł. Edmunda.

Pragnę teraz opisać dzień 7 sierpnia, który jest liturgicznym wspomnieniem bł. Edmunda Bojanowskiego. Dla nas był to szczególny dzień. Uroczysta Msza święta była sprawowana o Jego kanonizację, w intencjach Sióstr i wszystkich członków Stowarzyszenia. Na Mszę świętą przybyła spora grupa ludzi. Do święta przygotowali-śmy się wspólnie 9 dniową nowenną, oczekując z radością dnia 7 sierpnia. Została podjęta przez nas decyzja, że w tym dniu przyniesiemy do kaplicy sztandar naszej wspólnoty lokalnej Stowarzyszenia, aby go poświęcić. Sztandar ten przedstawia z jednej strony wizerunek bł. Edmunda, a z drugiej oko Opatrzności Bożej, którą czcił i kochał nasz Patron. Wierzę, że ten sztandar będzie nam służył przez wiele lat i przyczyni się do kultu bł. Edmunda w naszej parafii.

Eucharystię sprawował o. Witosław Sztyk OFM z Panewnik. Poświęcenia sztandar-ku dokonał przed Eucharystią, po powitaniu zebranych w kaplicy. Czynnie włączyła się nasza wspólnota w liturgię Słowa. Była obecna tylko połowa członków, która do-tarła z parafii sąsiednich. Zabrakło członków z Podlesia, Murcek, Tychów, centrum Katowic. W czasie homilii mówił o trzech cnotach bł. Edmunda: prostocie, serdecz-ności i uczynności. Po mszy świętej, przy słowach pieśni „Każda dobra dusza” uczciliśmy relikwie bł. Edmunda i stanęliśmy do wspólnego zdjęcia wokół sztandarku. Ubogaceni modlitwą, słowem Bożym i dodatkowym przeżyciem po-święcenia sztandarku radośnie powróciliśmy do naszych domów i zajęć. Małgorzata P.


Msze Św. w tygodniu o godz. 6.30. W niedziele o godz. 8.00 i 9.15.
Od 1 stycznia 2018 
Msze Św. niedzielne będą sprawowane o godz. 7.30 i 9.00.
W okresie wakacji letnich o godz. 7.00 i 9.00.

Przy kaplicy działa „Stowarzyszenie Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego”.

 

Copyright © Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko